03/02/20  Thông báo  448
Trường Tiểu học Đồng Thái : THÔNG BÁO NGHỈ gửi tới phụ huynh và học sinh để thực hiện phòng chống dịch bệnh do virus corona.  Thời gian: Từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020. 
 05/09/19  Thông báo  460
Trường Tiểu học Đồng Thái Thông qua Điều lệ Trường Tiểu học tới toàn thể cán bộ ,giáo viên, nhân viên trong trường.