Tiết mục đặc sắc của Trường Tiểu học Đồng Thái tham gia Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên thủ đô” Huyện Ba Vì

Tiết mục đặc sắc của Trường Tiểu học Đồng Thái tham gia Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên thủ đô” Huyện Ba Vì.

   Tiết mục văn nghệ của Trường TH Đồng Thái đã đạt giải nhì Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên thủ đô” Huyện Ba Vì năm 2019.