29/05/19  Tin tức - Sự kiện  45
Trường TH Đồng Thái : Tổ chức Kết nạp đội viên học sinh có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc trong năm học 2018 -2019.
 29/05/19  Tin của trường  36
Đ/c Phùng Thị Mỹ Hạnh - Tổng phụ trách và Đ/c Phùng Văn Lực -Bí thư đoàn xã : Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.
 29/05/19  Tin của trường  41
Trường TH Đồng Thái - Tổng kết năm học 2018 -2019.
 22/04/19  Tin của trường  61
Hoạt động công đoàn nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng vàng  của cán bộ và giáo viên Trường TH Trưng trắc- Hai Bà Trưng - Hà Nội.
 22/04/19  Tin của trường  68
Hoạt động trải nghiệm của học sinh trường Tiểu học Đồng Thái năm học 2018 - 2019.
 02/04/19  Tin của trường  69
Trường TH Đồng Thái tích cực tham gia ngày hội Thể thao của Tiểu Khu III năm 2019