23/01/21  Tin của trường  14
Ngày 23.1.2021 Trường Tiểu học Đồng Thái tổ chức hoạt động trải nghiệm tại trường với chủ để " Hướng về cội nguồn"
 22/01/21  Tin của trường  9
Trường Tiểu học Đồng Thái tuyên truyền thực hiện   Công văn của UBND huyện số 138/UBND-YT: V.v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
 22/01/21  Tin của trường  12
Trường Tiểu học Đồng Thái  tuyên truyền tới toàn thể học sinh , cha mẹ học sinh  Kế hoạch ủy ban nhân dân huyện  triển khai phong trào "Tiếng trống học bài" vào các buổi tối trên địa bàn huyện Ba Vì
 16/01/21  Tin của trường  15
Trường Tiểu học Đồng Thái  tuyên truyền thực hiện kế hoạch      phong trào Tết trồng cây năm 2021
 16/01/21  Tin của trường  19
 Trường Tiểu học Đồng Thái  triển khai thực hiện kế hoạch     cuộc thi viết về ĐHTT-NTVT 2020-2021
 09/01/21  Tin của trường  34
Sáng ngày 9.1.2020 Trường Tiểu học Đồng Thái thực hiện    Công văn số 40/GDĐT V/v đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường trong các trường học năm 2021