22/04/19  Tin của trường  19
Hoạt động công đoàn nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng vàng  của cán bộ và giáo viên Trường TH Trưng trắc- Hai Bà Trưng - Hà Nội.
 22/04/19  Tin của trường  23
Hoạt động trải nghiệm của học sinh trường Tiểu học Đồng Thái năm học 2018 - 2019.
 02/04/19  Tin của trường  25
Trường TH Đồng Thái tích cực tham gia ngày hội Thể thao của Tiểu Khu III năm 2019
 02/04/19  Tin của trường  24
Trường TH Đồng Thái tổ chức "Mít tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM"
 12/02/19  Tin của trường  54
 Lễ Sơ kết học kì 1 năm học 2018 - 2019- Tặng quà HS nghèo học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán.