30/09/20  Tin của trường  4
Trường Tiểu học Đồng Thái tham gia tập huấn Điều lệ Công đoàn và Tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2019-2020 LĐLĐ  huyện Ba Vì.Trong năm học vừa qua Trường TH Đồng Thái đã được LĐLĐ huyện Ba Vì tặng giấy khen: Cá nhân Đ/c Chu Văn Minh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động ...
 26/09/20  Tin của trường  29
Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
 25/09/20  Tin của trường  32
Trường TH  Đồng Thái  Phát động cuộc thi Tiếng Anh TOEFL Challenge Hà Nội năm học 2020 - 2021 
 17/09/20  Tin của trường  65
Nhà trường đã tuyên truyền tới phụ huynh học sinh tất cả vì các em học sinh thân yêu. Một khởi đầu tốt đẹp của năm học mới. Một cổng trường sạch đẹp, an toàn cho học sinh đã trở thành hiện thực.
 11/09/20  Tin của trường  71
Kế hoạch LN 276 về thực hiện công tác Y tế trường học học sinh năm 2020-2021
 11/09/20  Tin của trường  32
Cv về việc tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học.