22/01/21  Tin của trường  4
Trường Tiểu học Đồng Thái tuyên truyền thực hiện   Công văn của UBND huyện số 138/UBND-YT: V.v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
 22/01/21  Tin của trường  5
Trường Tiểu học Đồng Thái  tuyên truyền tới toàn thể học sinh , cha mẹ học sinh  Kế hoạch ủy ban nhân dân huyện  triển khai phong trào "Tiếng trống học bài" vào các buổi tối trên địa bàn huyện Ba Vì
 16/01/21  Tin của trường  15
Trường Tiểu học Đồng Thái  tuyên truyền thực hiện kế hoạch      phong trào Tết trồng cây năm 2021
 16/01/21  Tin của trường  19
 Trường Tiểu học Đồng Thái  triển khai thực hiện kế hoạch     cuộc thi viết về ĐHTT-NTVT 2020-2021
 09/01/21  Tin của trường  33
Sáng ngày 9.1.2020 Trường Tiểu học Đồng Thái thực hiện    Công văn số 40/GDĐT V/v đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường trong các trường học năm 2021
 08/01/21  Tin của trường  21
Trường Tiểu học Đồng Thái triển khai thực hiện  Công văn  cuôc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"