29/05/19  Tin của trường  18
Đ/c Phùng Thị Mỹ Hạnh - Tổng phụ trách và Đ/c Phùng Văn Lực -Bí thư đoàn xã : Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.
 29/05/19  Tin của trường  23
Trường TH Đồng Thái - Tổng kết năm học 2018 -2019.
 22/04/19  Tin của trường  44
Hoạt động công đoàn nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng vàng  của cán bộ và giáo viên Trường TH Trưng trắc- Hai Bà Trưng - Hà Nội.
 22/04/19  Tin của trường  47
Hoạt động trải nghiệm của học sinh trường Tiểu học Đồng Thái năm học 2018 - 2019.
 02/04/19  Tin của trường  53
Trường TH Đồng Thái tích cực tham gia ngày hội Thể thao của Tiểu Khu III năm 2019
 02/04/19  Tin của trường  53
Trường TH Đồng Thái tổ chức "Mít tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM"