07/08/20  Tin của trường  13
Bluezone là ứng dụng truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, đồng thời cảnh báo nếu người dùng tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Ứng dụng dành cho smartphone chạy iOS và Android.
 06/08/20  Tin của trường  14
Căn cứ công văn  số 473 /BC - GDĐT ngày 31 tháng 7  năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá xếp loại và báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2019 – 2020;Trường Tiểu học Đồng Thái thực hiện đánh giá Chương trình BDTX năm học 2019 - 2020  kết quả như sau:
 31/07/20  Tin của trường  20
Căn cứ vào Kế hoạch số 324/KH-GDĐT ngày 01/06/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021. Trường Tiểu học Đồng Thái xin thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 như sau:
 27/07/20  Tin của trường  34
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi công điện khẩn số 05/CĐ-UBND hồi 10h30 ngày 26/07/2020.
 23/07/20  Tin của trường  47
Phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.