27/07/19  Tin của trường  21
Cán bộ giáo viên nhân viên Công đoàn Trường TH Đồng Thái tích cực tham gia các hoạt động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 - 28/7/2019.
 29/05/19  Tin của trường  58
Đ/c Phùng Thị Mỹ Hạnh - Tổng phụ trách và Đ/c Phùng Văn Lực -Bí thư đoàn xã : Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.
 29/05/19  Tin của trường  56
Trường TH Đồng Thái - Tổng kết năm học 2018 -2019.
 22/04/19  Tin của trường  68
Hoạt động công đoàn nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng vàng  của cán bộ và giáo viên Trường TH Trưng trắc- Hai Bà Trưng - Hà Nội.
 22/04/19  Tin của trường  84
Hoạt động trải nghiệm của học sinh trường Tiểu học Đồng Thái năm học 2018 - 2019.
 02/04/19  Tin của trường  79
Trường TH Đồng Thái tích cực tham gia ngày hội Thể thao của Tiểu Khu III năm 2019