A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Tiểu học Đồng Thái đánh giá Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020.

Căn cứ công văn  số 473 /BC - GDĐT ngày 31 tháng 7  năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá xếp loại và báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2019 – 2020;

Trường Tiểu học Đồng Thái thực hiện đánh giá Chương trình BDTX năm học 2019 - 2020  kết quả như sau:

KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2019 – 2020:

       - CBQL, GV xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 -2020.

- Hiệu trưởng đã tổ chức phê duyệt kế hoạch BDTX năm học 2019 – 2020 của CBQL, GV, có nhận xét, đánh giá cụ thể từng nội dung.

2. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch BDTX của đơn vị:

- Số lượng, tỷ lệ CBQL, giáo viên tham gia BDTX đầy đủ 3 nội dung bồi dưỡng: 43 người, tỉ lệ 100%;

- Số lượng, tỷ lệ CBQL, giáo viên không tham gia BDTX đầy đủ 3 nội dung bồi dưỡng: 0 người, tỉ lệ 00,0%;

3. Kết quả đánh giá BDTX của CBQL và giáo viên:

- Kết quả xếp loại BDTX của CBQL, giáo viên năm học 2019 – 2020 như sau: 

​Tổng số 03 CBQL và giáo viên 40 người, trong đó:

​+ CBQL (Đ)     : 03 người, tỉ lệ 100 %;

+ Loại giỏi (G)​: 34 người, tỉ lệ 85 %;

+ Loại khá (K) ​: 6 người, tỉ lệ 15 %;

+ Loại trung bình (TB) ​: 00 người, tỉ lệ 00,0 %;

Tổng cộng (Loại G + Loại K + Loại TB) ​: 40 người, tỉ lệ 100 %;

+ Không hoàn thành ​: 00 người, tỉ lệ  0 %.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan