A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Tiểu học Đồng Thái tham gia tập huấn trực tuyến bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021


Thực hiện Công văn số 431 /GDĐT Về việc tập huấn trực tuyến bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
 Trường TH Đồng Thái đã thực hiện nghiêm túc hiệu quả ý kiến chỉ đạo  của Phòng Giáo dục và đào tạo , tổ chức tập huấn trực tuyến bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 như sau:
- Nội dung: Tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 đối với các môn học/hoạt động giáo dục đã được các cơ sở giáo dục lựa chọn theo Thông tư 01/2020/BGDĐT ngày 30/01/2020 về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
- Trường tiểu học Đồng Thái :   Ban Giám hiệu, giáo viên cơ bản và giáo viên chuyên biệt dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021.
- Đối với 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống; Cùng học để phát triển năng lực; Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam: Phụ lục 1 đính kèm.
- Đối với bộ sách Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm: Phụ lục 2 đính kèm.
- 7 bộ sách Tiếng anh .        


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan