10/04/18  Tin của trường  135
Công đoàn trường Tiểu học Đồng Thái tổ chức sinh nhật các Đ/c cán bộ giáo viên trong Quý II /2018
 10/04/18  Tin của trường  137
Trường TH Đồng Thái - Tham dự ngày hội công nghệ thông tin lần thứ IV - Sở GD&ĐT Hà Nội
 27/03/18  Tin của trường  130
Học sinh Trường TH Đồng Thái tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm.Học sinh Trường TH Đồng Thái tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm.