20/03/20  Tin của trường  60
Để giúp học sinh ôn luyện và học tập củng cố kiến thức, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình.
 20/03/20  Tin của trường  66
HƯỚNG DẪNXỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ BIỂU HIỆN SỐT, HO, KHÓ THỞ TẠI TRƯỜNG HỌC( kèm theo Công văn số 856 /SGDĐT-CTTT  ngày 20 /3/2020 của Sở GDĐT)
 15/03/20  Tin của trường  54
Trường Tiểu học Đồng Thái :Thông báo về nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus Corona: Theo yêu cầu của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội trước tình hình dịch bện Corona diễn biến phức tạp, Trường Tiểu học Đồng Thái, tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29/03/2020.Trong thời gian nghỉ học ...
 15/03/20  Tin của trường  62
Ngoài công tác đảm bảo vệ sinh, diệt khuẩn trường lớp, các giáo viên và nhà trường cũng thường xuyên liên lạc với phụ huynh, học sinh cũng như chính quyền địa phương và các ban ngành có liên quan để thực hiện giám sát, phòng chống dịch hiệu quả.
 08/03/20  Tin của trường  71
Ngoài công tác đảm bảo vệ sinh, diệt khuẩn trường lớp, các giáo viên và nhà trường cũng thường xuyên liên lạc với phụ huynh, học sinh cũng như chính quyền địa phương và các ban ngành có liên quan để thực hiện giám sát, phòng chống dịch hiệu quả.
 08/03/20  Tin của trường  61
Trường Tiểu học Đồng Thái :Thông báo về nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus Corona: Theo yêu cầu của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội trước tình hình dịch bện Corona diễn biến phức tạp, Trường Tiểu học Đồng Thái, tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020.   Trong thời gian nghỉ học ...