A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THÁI TRIỂN KHAI CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THÁI TRIỂN KHAI CUỘC THI

TUYÊN TRUYỀN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN

THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

 

Nhà trường phát động cuộc thi "Tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội năm 2021 

    Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 về  Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Trường TH Đồng Thái đã phát động cuộc thi ‘‘Tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội năm 2021tới hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong nhà trường.

     Với bộ câu hỏi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận, các thành viên trong  nhà trường đã nắm được những Quy tắc ứng xử như:  Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả. Trang phục công sở lịch sự; đầu tóc gọn gàng. Tư thế, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục. Tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan trong thực thi công vụ; gương mẫu về đạo đức và lối sống…  và có đề xuất một số giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong  các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội ”trong thời gian tới.

       Cuộc thi đã được Ban giám hiệu, đặc biệt là đồng chí  Hiệu trưởng tổ chức triển khai và quán triệt Quy tắc ứng xử này đến từng cán bộ; kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện; đưa vào tiêu chí để xếp loại thi đua hàng năm.

Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội 

      Thiết nghĩ, đây là việc làm cần thiết để các thành viên tham gia nghiên cứu, tích lũy kiến thức về quy tắc ứng xử, góp phần vào sự thành công của việc triển khai với  mục đích:

   Xây dựng  nền  hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô  “KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHỆM - TẬN TÌNH - THÂN THIỆN. Định hướng cho cán bộ  các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội.

    Góp phần giữ gìn và phát triển  truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

                                                                                                                    Bài và tin: Mỹ Hạnh


Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan